Vláda SR vymenovala štyroch členov Rady PMÚ SR

Aktualizované 12.05.2021

Dňa 12. 5. 2021 vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí vymenovala štyroch členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“).

Členmi Rady úradu sa v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže stávajú JUDr. Martin Jacko, JUDr. Rastislav Kuklis, Ing. Katarína Marton a Ing. Peter Sádovský.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin