Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľa Adler Pelzer Holding GmbH a časti podnikateľa Faurecia Automotive Holdings S.A.S.

Aktualizované:
Obsah
automobil
automobil
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 06. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa Adler Pelzer Holding GmbH, Hagen, Nemecká spolková republika nad akustickou divíziou a divíziou mäkkých obložení spoločnosti Faurecia Automotive Holdings S.A.S., Nanterre Cedex, Francúzsko.
 
Spoločnosť  Adler Pelzer Holding GmbH konkrétne získa výlučnú kontrolu nad 
 1. skupinou dcérskych spoločností spoločnosti Faurecia, menovite:
 • Faurecia Automotive Industrie prevádzkujúca závody Faurecia Mouzon a Marckolsheim vo Francúzsku,
 • Faurecia Interieurs Saint-Quentin prevádzkujúca závod Faurecia Saint-Quentin vo Francúzsku,
 • Faurecia Interieurs Mornac prevádzkujúca závod v meste Mornac vo Francúzsku,
 • Faurecia Holding AST S.A., ktorá vlastní 100 % obchodného podielu v spoločnosti Faurecia Luxembourg S.a r.l., ktorá prevádzkuje závod v meste Eselborn v Luxembursku,
 • Faurecia Legnica S.A. prevádzkujúca závod v meste Legnica v Poľsku,
 • španielska spoločnosť pod názvom Acoustics & Soft Trim Olmedo, S.L., ktorá ešte nie je založená a do ktorej spoločnosť Faurecia pred dňom uzavretia vloží svoju prevádzku v meste Olmedo v Španielsku, 
 1. výrobnou prevádzkou v meste Washington (vo Veľkej Británii),
   
 2. vybranými existujúcimi zmluvnými vzťahmi a výrobnými zariadeniami súvisiacimi s výrobou NVH komponentov a mäkkých obložení piatich výrobných závodov spoločnosti Faurecia v nasledujúcich lokalitách: Bain-sur-Oust (Francúzsko), Pardubice (Česká republika), Tarazona a Valencia (Španielsko) a Kaluga & Luga (Rusko) (samotných 5 závodov spoločnosti Faurecia uvedených v tomto bode však nebude predmetom nadobudnutia kontroly zo strany spoločnosti Adler Pelzer Holding GmbH).
Sektor:
C 29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.