Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Tatra banka, a.s., a IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
prevádzka tatra banka
prevádzka tatra banka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 06. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Tatra banka, a.s., Slovenská republika nad spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., Slovenská republika.
 
Sektor:
K.64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.