Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci vytvorenia spoločného podniku PROSOFT Košice, a.s., podnikateľmi Asecco Poland, S.A., PENTA INVESTMENTS LIMITED a SUPERNIUS, a.s.

Aktualizované:
Obsah
obrazovky počítačov - programovanie
obrazovky počítačov - programovanie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 6. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva vo vytvorení spoločného podniku PROSOFT Košice, a.s., podnikateľmi Asseco Poland, S.A., Poľská republika (ďalej len „Asecco“), PENTA INVESTMENTS LIMITED, Channel Islands (ďalej len „Penta“) a SUPERNIUS, a.s., Bratislava (skupina Agel). K vytvoreniu spoločného podniku dôjde na základe predaja časti akcií podnikateľov Asseco a Penta v spoločnosti PROSOFT Košice, a.s., skupine Agel.
 
Sektor:
J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.