Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.60697

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač
Nariadenie EK:
notifikovaná bez nariadenia
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: