Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.31860 (N 506/2010)

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Názov:
Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým ...
Nariadenie EK:
notifikovaná bez nariadenia
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: