Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Jacques Bogart S.A. a FAnn-parfumérie, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A. nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o.

kozmetické výrobky
kozmetické výrobky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 02. 11. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A., Francúzska republika nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o., Banská Bystrica.
 
Vzhľadom na to, že išlo o neproblémovú koncentráciu a zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 11. 2021.