Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.57829

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID-19
Nariadenie EK:
Čl. 3.6. a čl. 3.7. oznámenia Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenou nákazou COVID-19 v znení v čase schválenia EK
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: