Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ORLEN Unipetrol a.s. a OLIVA group s.r.o.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol a.s. nad všetkými čerpacími stanicami podnikateľa OLIVA group s.r.o.

čerpacia stanica 1
čerpacia stanica 1

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 6. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol a.s., Praha, Česká republika nad všetkými čerpacími stanicami, existujúcimi aj v súčasnosti budovanými, podnikateľa OLIVA group s.r.o., Bratislava, na základe ich dlhodobého nájmu.

Sektor:
G.47.30 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
G.46.71 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.