Tlačové správy

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa CPI PROPERTY GROUP société anonyme nad spoločnosťou S IMMO AG.

Podľa oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu nad časťou podnikateľa VIVANTIS a.s.

Výročná správa popisuje aktivity orgánov a inštitúcií pri ochrane finančných záujmov EÚ v SR v roku 2021.