Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.105458

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
600 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: