Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.104872

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
50 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: