Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.102712

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových pl
Poskytovateľ pomoci:
Environmentány fond
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
250 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: