Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.102015

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
15,1 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: