Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.100962

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 II. v znení Dodatku č. 1 (Schéma štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ)
Poskytovateľ pomoci:
Fond na podporu športu
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
10 mil. - 20 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: