Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.101088

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
9 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: