Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.101016

Publikované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Názov:
Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení Dodatkov č. 1 – 4 (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, ods. 3, písm. b ZFEÚ)
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálne práce a rodiny SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
3 mld. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: