Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Predstavitelia PMÚ SR absolvovali pracovnú návštevu v ÚOHS

Publikované:
Obsah
IMG_0702 (3)
IMG_0702 (3)

Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) Juraj Beňa za účasti riaditeľky odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov PMÚ SR Michaely Nosy dňa 30. 3. 2023 absolvoval prvú pracovnú návštevu partnerského úradu v Českej republike Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „ÚOHS“) od jeho nástupu do funkcie.

Predstavitelia PMÚ SR diskutovali s predsedom ÚOHS Petrom Mlsnom a podpredsedom ÚOHS Kamilom Nejezchlebom predovšetkým o pokračovaní dlhodobej intenzívnej vzájomnej spolupráce medzi oboma inštitúciami, ako aj o ďalších aktuálnych a spoločných témach v oblasti hospodárskej súťaže.

Predstavitelia oboch inštitúcií sa počas pracovného stretnutia zaoberali napríklad otázkami stavu implementácie predpisov EÚ, predovšetkým nariadenia o digitálnych trhoch („Digital Markets Act“) a nariadenia o zahraničných subvenciách, ako aj aktuálneho stavu transpozície smernice ECN+ v Českej republike. V rámci diskusie sa dotkli aj aktuálnej témy stúpajúcich cien potravín v oboch krajinách a zároveň si vymenili skúsenosti a poznatky ohľadom možností a nástrojov úradov na ochranu hospodárskej súťaže, ktorými by mohli prispieť k zmierneniu tohto negatívneho trendu.

PMÚ SR pokladá za dôležité ďalej posilňovať spoluprácu s úradmi na ochranu hospodárskej súťaže a vymieňať si skúsenosti.

Fotografie z pracovnej návštevy

Predseda PMÚ SR a predseda ÚOHS  Predstavitelia PMÚ SR a ÚOHS  Predstavitelia PMÚ SR a ÚOHS