Preskočiť na hlavný obsah

PMÚ SR podpísal memorandum o regionálnej spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže v 9 krajinách Európy

Publikované:
Obsah

Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) Juraj Beňa dňa 18. 4. 2023 vo Varšave podpísal Memorandum o regionálnej spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže (PDF, 1024 kB). Memorandum podpísali tiež najvyšší predstavitelia 9 ďalších orgánov hospodárskej súťaže štátov Európy - Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny.

V zmysle memoranda budú národné orgány hospodárskej súťaže podporovať a posilňovať regionálnu spoluprácu pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže a rozvíjaní politiky hospodárskej súťaže. Zaviazali sa k vzájomnej výmene skúseností, osvedčených postupov, ako aj k neformálnej výmene informácií najmä počas

  • výročných stretnutí predstaviteľov,
  • zasadnutí pracovných skupín,
  • študijných návštev či
  • workshopov.

Spoločnú iniciatívu desiatich orgánov ochrany hospodárskej súťaže podporili aj predstavitelia medzinárodných organizácií – pán Olivier Guersent, generálny riaditeľ  Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie, pán Ori Swartz, OECD (Riaditeľstvo pre finančné a obchodné záležitostí a Výbor pre hospodársku súťaž) a pani Teresa Moreira, UNCTAD (Útvar pre hospodársku súťaž a spotrebiteľskú politiku).

Na samotnej slávnosti podpisu memoranda sa zúčastnila aj pani veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku, pani Andrea Elscheková-Matisová, spolu s niektorými ďalšími veľvyslancami.

V súlade s podpísaným memorandom najvyšší predstavitelia orgánov hospodárskej súťaže v dňoch 18. – 19. 4. 2023 diskutovali za okrúhlym stolom. Okrem predsedu reprezentovala úrad riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov Michaela Nosa. Odbornými skúsenosťami a názormi prispeli do diskusie, ktorá sa týkala spoločných tém, najmä plánu práce v zmysle memoranda či výziev na najbližšie obdobie. Okrúhly stôl bol venovaný aj diskusii a výmene skúseností z oblasti priorizácie prípadov a vymáhania súťažného práva, externých tlakov na orgány hospodárskej súťaže, ako aj inštitucionálneho zabezpečenia, budovania a stabilizácie personálnych zdrojov.

V rámci regionálnej spolupráce sa roly predsedajúceho orgánu počas prvého prebiehajúceho roka ujal Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa Poľskej republiky. Organizovanými aktivitami plánujú účastníci memoranda podporiť snahy Moldavska a Ukrajiny pri ich integračných procesoch do EÚ, avšak cieľom je najmä vzájomná spolupráca. Potreba regionálnej spolupráce rezonuje v posledných rokoch tak na pôde OECD, ako aj UNCTAD, ktoré veľmi aktívne povzbudzujú orgány ochrany hospodárskej súťaže o zvýšenie takýchto foriem spolupráce.

Úrad vníma iniciatívu pozitívne aj z hľadiska vlastných aktivít a činností, zdieľania najlepších postupov, osobitne v rámci oblastí a trhov, ktoré vykazujú prvky príbuznosti. V takých prípadoch je spolupráca výhodná nielen pre zúčastnené strany memoranda, ale aj pre podnikateľov, ktorí pôsobia na trhoch vo viacerých krajinách, keďže koordinácia a jednotnosť postupov orgánov dohľadu zjednodušuje podnikateľom ich cezhraničné podnikateľské aktivity, resp. môže mať pozitívne dopady aj na konečných spotrebiteľov.

Úrad bude viesť predsedníctvo podľa zvoleného rotačného spôsobu v roku 2025, ktoré prevezme od rumunských kolegov.

Úrad verí, že orgány hospodárskej súťaže spoločnými silami dokážu zlepšovať podmienky hospodárskej súťaže a zintenzívniť konkurenčné prostredie v regióne strednej a východnej Európy.

Fotografie

Predseda PMÚ SR

Predseda PMÚ SR

Predseda PMÚ SR

Riaditeľka PMÚ SR Michaela Nosa

Predstavitelia účastníkov memoranda

Predstavitelia účastníkov memoranda