Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino del Bene S.p.A., Advanced AIRSEA s. r. o. a Advanced Airsea s.r.o.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino del Bene S.p.A. (Taliansko) nad podnikateľmi Advanced AIRSEA s. r. o. (SR) a Advanced Airsea s.r.o. (ČR).

nákladné lietadlo
nákladné lietadlo

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 12. 06. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino del Bene S.p.A., Taliansko (ďalej len „Savino del Bene S.p.A“) nad podnikateľmi Advanced AIRSEA s. r. o., Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Advanced Airsea SK“) a Advanced Airsea s.r.o., Česká republika (ďalej len „Advanced Airsea CZ“).

Podnikateľ Savino del Bene S.p.A. je materskou spoločnosťou globálnej skupiny Savino del Bene pôsobiacej v oblasti zasielateľských služieb a logistiky, najmä v oblasti námornej a leteckej prepravy. Služby sú poskytované predovšetkým v Taliansku a v krajinách mimo Európskej únie. Na území Slovenskej republiky nepôsobí. Nadobúdané spoločnosti Advanced Airsea CZ a Advanced Airsea SK  poskytujú zasielateľské služby, a to najmä v Českej republike a v Slovenskej republike.

Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií predložených účastníkmi koncentrácie úrad ponechal otázku presnej identifikácie tovarových a priestorových relevantných trhov vo vyššie uvedenej oblasti otvorenú, keďže dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy v žiadnej z možných širších či užších definícií relevantného trhu v danej oblasti, pričom vychádzal najmä zo skutočnosti, že v oblasti zasielateľstva sa účastníci koncentrácie zameriavali na rozdielne geografické oblasti a tiež boli nimi v tejto oblasti identifikovaní viacerí významní konkurenti.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 06. 2023.