Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci týkajúcej sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027

Publikované:
Obsah
stromy pri jazere, hmla
stromy pri jazere, hmla

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci dňa 29. 6. 2023 vydal stanovisko k Schéme štátnej pomoci týkajúcej sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 (ďalej len „schéma“). Schéme bolo zo strany Európskej komisie pridelené číslo SA.108752.

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom žiadosti o poskytnutie podpory.

Účelom poskytnutia pomoci je pomoc na kompenzáciu znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 a s lesnými oblasťami nachádzajúcimi sa mimo sústavy Natura 2000. Tento účel sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom kompenzácie dodatočných nákladov a ušlých príjmov.

Poskytovateľom pomoci je Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Schéma je verejne dostupná na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc - Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci – Platné a účinné schémy štátnej pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti.