Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

DM - 22/2022

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Úrad vlády SR
Názov:
Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: