Preskočiť na hlavný obsah

Platné a účinné schémy minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah

Poskytovateľ pomoci Číslo pomoci Názov Nariadenie EK Trvanie platnosti Úplné znenie schémy Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy
Úrad vlády SR DM - 22/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou v znení dodatku č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Bratislavský samosprávny kraj DM - 6/2017 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 2/2023 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja - vouchery Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 1/2023 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšovania digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb a distribúcie Senior tabletov Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 18/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 7/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby v znení dodatku č. 5 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR DM - 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v znení dodatku č. 12 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Úrad vlády SR DM - 23/2022 Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu prípravy projektov do programu Horizont Európa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Fond na podporu kultúry národnostných menšín DM - 10/2018 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Výskumná agentúra DM - 15/2019 Schéma pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) v znení dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 17/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor bravčového mäsa (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 18/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 19/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor hydinového mäsa (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 20/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor ovčieho a kozieho mäsa (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 21/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor vajec (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR DM - 16/2022 Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo kultúry SR DM - 15/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DM - 15/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor mlieka (sektorová schéma) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013
Fond na podporu umenia DM - 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č. 6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Ministerstvo dopravy a výstavby SR DM - 15/2016 Schéma pomoci de minimis - Portfóliová záruka prvej straty First Loss Portfolio Guarantee – FLPG - Operačný program Integrovaná infraštruktúra v znení Dodatku č. 3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013