Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.104356

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vzdelávania – investície do infraštruktúry, vybavenia a zariadenia materských a základných škôl, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť
Nariadenie EK:
Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: