Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov TERNO real estate s.r.o. a KON-RAD spol. s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
ovoxcie v obchode
ovoxcie v obchode

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR") dňa 15. 08. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly spoločnosti TERNO real estate s.r.o. (ďalej len „TERNO") nad spoločnosťou KON-RAD spol. s.r.o. (ďalej len „KON-RAD").

Hlavnou obchodnou činnosťou oboch spoločností je veľkoobchod a maloobchod s potravinami a nepotravinovým tovarom.

Sortiment ponúkaných tovarov oboch spoločností je podľa zistení PMÚ SR podobný, pričom sa nešpecializujú na určitý druh sortimentu, ponúkajú veľmi širokú paletu produktov od chladených čerstvých potravín cez mrazené a suché potraviny až po nepotravinový tovar každodennej spotreby. PMÚ SR zvážil odhadovaný spoločný podiel spoločností po koncentrácii na trhu veľkoobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom v rámci Slovenskej republiky. Zobral tiež do úvahy výlučne konkurentov podobného zamerania a užšie priestorové vymedzenie trhu ako je územie SR a zistil, že aj pri takomto vymedzení pôsobí v oblasti veľkoobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom každodennej spotreby dostatočný počet charakterovo obdobných konkurentov.

PMÚ SR sa následne zameral na horizontálne pôsobenie spoločností v oblasti maloobchodu s potravinami a nepotravinovým tovarom. Spoločnosť TERNO pôsobí pod značkami „Terno“, „Kraj“, „Moja Samoška“ a celkovo prevádzkuje 157 maloobchodných predajní na západnom a strednom Slovensku, prevažne v okresných mestách. Spoločnosť KON-RAD prevádzkuje tri predajne v Bratislave, v Senci a v Modre. Obe spoločnosti ponúkajú vo svojich predajniach tovar bez špecializácie na konkrétne produkty. K prieniku medzi nimi na trhu maloobchodného predaja potravín a tovaru dochádza len na území obcí Bratislava (konkrétne mestskej časti Ružinov) a Senec. PMÚ SR prihliadol na prítomnosť dostatočného počtu konkurenčných predajní na oboch lokálnych trhoch, vrátane medzinárodných sietí maloobchodných konkurentov s významným celoslovenským podielom na trhu, a tiež skutočnosť, že v prípade účastníkov koncentrácie nejde o predajne špecializované na určitý druh sortimentu.

PMÚ SR skúmal aj vertikálny vzťah medzi spoločnosťami, pričom vzhľadom na charakter ich činnosti ide predovšetkým o vertikálny vzťah smerom od spoločnosti KON-RAD ako veľkoobchodníka k odberateľom predajní spoločnosti TERNO. PMÚ SR zobral do úvahy nízky trhový podiel oboch na trhu veľkoobchodu aj maloobchodu, prítomnosť dostatočne silných konkurentov na dodávateľskej aj odberateľskej úrovni a tiež celkové fungovanie veľkoobchodného trhu aj cez veľkoobchodné nákupy priamo od výrobcov. Nebola identifikovaná ani prítomnosť tzv. must have značiek ako exkluzívne distribuovaných prostredníctvom spoločností KON-RAD a Terno.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel PMÚ SR k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 09. 2023.