Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov iStyle Cyprus Limited a m:zone s.r.o.

Publikované:
Obsah
tablet a notebook
tablet a notebook

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR") dňa 11. 9. 2023 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie, ktorá spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa iStyle Cyprus Limited, Cyprus nad podnikateľom m:zone s.r.o., Bratislava, Slovenská republika. Obaja podnikatelia pôsobia v oblasti maloobchodného predaja elektroniky, a to predovšetkým počítačovej techniky a telekomunikačných zariadení.

Sektor:

G.47.4 - Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie IKT v špecializovaných predajniach
G. 46.5 -  Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie-IKT

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť PMÚ SR svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. PMÚ SR žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.