Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.60698

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v znení dodatku č. 2
Nariadenie EK:
Rozhodnutie EK - podľa usmernení
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: