Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

DM - 4/2023

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov:
Schéma minimálnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zlepšenia priestorov kritickej infraštruktúry v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: