Ako podať podnet

Ak máte podozrenie, že zo strany podnikateľov došlo k uzavretiu kartelu, je možné podať podnet Protimonopolnému úradu SR. Podnet by mal obsahovať označenie podnikateľa/-ľov a popis jeho/ich správania, ktoré podľa Vás predstavuje porušenie zákona. Ak máte dôkazy o takomto konaní, je vhodné ich k podnetu priložiť. 
 

Obzvlášť v prípade kartelov to môžu byť práve zamestnanci (súčasní aj bývalí) podnikateľa, ktorý je účastníkom kartelovej dohody, a tí sú ochotní poskytnúť úradu podnet či informácie o podozrení, avšak obávajú sa postihu a toho, že prezradenie ich identity by mohlo vážne ohroziť ich alebo ich blízkych. Preto osoby, ktoré si neželajú odhaliť svoju identitu, sa môžu obrátiť na úrad aj anonymne – telefonicky (02/22 12 21 30), poštou, e-mailom, resp. kontaktovať riaditeľku odboru kartelov (zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk) alebo zamestnankyňu odboru kartelov (zuzana.kochanova@antimon.gov.sk) a dohodnúť sa na spôsobe komunikácie a zachovaní anonymity.

Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzorový formulár, ktorý môžete vyplniť elektronicky alebo si ho nižšie stiahnuť.

Odosielateľ

Spoločnosť / spoločnosti voči ktorým smeruje podnet

Konanie, ktorým spoločnosť / spoločnosti porušili zákon

Uveďte popis skutku, činností alebo konaní, ku ktorým malo dôjsť alebo dochádza.

Pridať prílohu


Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:30.11.2020