Akzo Nobel, Holandsko a Schramm holding AG, Nemecko

Začiatok konania:12.07.2011
Účastníci konania:Akzo Nobel, Holandsko a Schramm holding AG, Nemecko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:chemický priemysel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/FH/3/1/035 Súbor rtf2011/FH/3/1/035 (rtf, 306.22 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013