ALEZIA FOUNDATION, NAUSAA FOUNDATION, SIAMA FOUNDATION,Lichtenštajnské kniežatstvo; a ŽDB GROUP a.s., Č.R., BONATRANS a.s., Č.R., KOVOSVIT, a.s., Č.R;

Začiatok konania:31.03.2010
Účastníci konania:ALEZIA FOUNDATION, NAUSAA FOUNDATION, SIAMA FOUNDATION,Lichtenštajnské kniežatstvo
a ŽDB GROUP a.s., Č.R., BONATRANS a.s., Č.R., KOVOSVIT, a.s., Č.R
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:zastavenie konania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:strojárenský priemysel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2010/ZK/3/1/030 Súbor rtf2010/ZK/3/1/030 (rtf, 215.47 kB)
Posledná aktualizácia:22.11.2013