ARAVER, a.s. Trenčín; Auto Gábriel, s.r.o. Košice; Auto Unicom Zvolen, s.r.o. Zvolen; AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o. Veľký Krtíš; AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o. Trnava; AUTONOVO, a.s. Banská Bystrica; Autoprofit, s.r.o. Galanta; BOAT, a.s. Bratis

Začiatok konania:03.06.2016
Účastníci konania:ARAVER, a.s. Trenčín
Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Auto Unicom Zvolen, s.r.o. Zvolen
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o. Veľký Krtíš
AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o. Trnava
AUTONOVO, a.s. Banská Bystrica
Autoprofit, s.r.o. Galanta
BOAT, a.s. Bratislava
DOVE, s.r.o.so sídlom MOTOCENTRUM, Poprad-Východ
DS-CAR, s.r.o. Dunajská Streda
GALIMEX, s.r.o. Martin-Priekopa
HÍLEK a spol., a.s. Senica
PO-CAR, s.r.o. Prešov
Š-Autoservis Vranov, s.r.o. Stropkov
Porsche Slovakia, spol. s r.o. Bratislava
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§ 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) § 4 ods. 4 písm. a) c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:predaj osobných motorových vozidiel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
30.11.2018 2018/DOH/POK/1/40 I. Stupeň uloženie pokuty a zákaz účasti vo VO Súbor pdf2018/DOH/POK/1/40 (pdf, 2.79 MB)
12.07.2019 2019/DOH/ZPR/R/19 II. Stupeň zrušenie rozhodnutia a vrátenie na nové konanie 31.07.2019 Súbor pdf2019/DOH/ZPR/R/19 (pdf, 604.77 kB)
Posledná aktualizácia:12.09.2019