Arca Capital Slovakia, a.s., Bratislava

Začiatok konania:20.11.2019
Účastníci konania:Arca Capital Slovakia, a.s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:C.17.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
17.01.2020 2020/KOH/SKO/3/1 I. Stupeň súhlas 03.02.2020 Súbor pdf2020/KOH/SKO/3/1 (pdf, 503.59 kB)
Posledná aktualizácia:10.02.2020