Arca Investments, a.s., Bratislava; Ing. Rudolf Adam

Začiatok konania:27.11.2019
Účastníci konania:Arca Investments, a.s., Bratislava
Ing. Rudolf Adam
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:L.68 Činnosti v oblasti nehnuteľností K. Finančné a poisťovacie činnosti

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
19.12.2019 2019/KOH/SKO/3/41 I. Stupeň súhlas 09.01.2020 Súbor pdf2019/KOH/SKO/3/41 (pdf, 569.21 kB)
Posledná aktualizácia:13.01.2020