Asseco Poland SA, Poľsko a; Asseco Central Europe, a.s., Bratislava, SR

Začiatok konania:16.07.2012
Účastníci konania:Asseco Poland SA, Poľsko a
Asseco Central Europe, a.s., Bratislava, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:IT služby

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/FH/3/1/038 Súbor rtf2012/FH/3/1/038 (rtf, 93.04 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013