Astorg Partners SAS, Francúzsko a; CDS Topco BV, Holandsko

Začiatok konania:23.07.2014
Účastníci konania:Astorg Partners SAS, Francúzsko a
CDS Topco BV, Holandsko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:poskytovanie internetových a telefónnych sluzieb

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
04.08.2014 2014/FH/3/1/022 I. Stupeň súhlas 05.08.2014 Súbor pdf2014/FH/3/1/022 (pdf, 154.21 kB)
Posledná aktualizácia:11.08.2014