Bohai Automotive Systems Co. LTD., Binzhou, Čínska ľudová republika; TRIMET Automotive Holding GmbH, Harzgerode, Spolková republika Nemecko

Začiatok konania:28.03.2018
Účastníci konania:Bohai Automotive Systems Co. LTD., Binzhou, Čínska ľudová republika
TRIMET Automotive Holding GmbH, Harzgerode, Spolková republika Nemecko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:C.29.32 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
18.04.2018 2018/KOH/SKO/3/9 I. Stupeň súhlas 23.04.2018 Súbor pdf2018/KOH/SKO/3/9 (pdf, 375.1 kB)
Posledná aktualizácia:04.06.2018