BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Praha, ČR a; časť podniku RIGHT POWER, a.s., Žilina

Začiatok konania:08.06.2016
Účastníci konania:BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Praha, ČR a
časť podniku RIGHT POWER, a.s., Žilina
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:energetický - predaj plynu a elektriny koncovým odberateľom

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
04.07.2016 2016/ZK/3/1/036 I. Stupeň zastavenie 12.07.2016 Súbor pdf2016/ZK/3/1/036 (pdf, 304.54 kB)
Posledná aktualizácia:19.07.2016