Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company, Šanghaj, Čína Pilotná Zóna Voľného Obchodu; Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd., Šanghaj, Čína

Začiatok konania:20.12.2019
Účastníci konania:Bosch (Shanghai) Investment Consulting Limited Company, Šanghaj, Čína Pilotná Zóna Voľného Obchodu
Gobi Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd., Šanghaj, Čína
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:K.66.3 Činnosti investičných manažérov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
12.02.2020 2020/KOK/SKO/3/4 I. Stupeň súhlas 13.02.2020 Súbor pdf2020/KOK/SKO/3/4 (pdf, 369.09 kB)
Posledná aktualizácia:02.03.2020