Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

Začiatok konania:12.10.2011
Účastníci konania:Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
Typ konania:Iné
Praktika:§ 32 ods.2 písm. d) zákona
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
21.12.2011 2011/ZK/2/1/054 I. Stupeň zastavenie konania 05.01.2012 Súbor rtf2011/ZK/2/1/054 (rtf, 70.13 kB)
Posledná aktualizácia:19.11.2013