Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem, Belgicko a; A.R.S. spol. s r.o., Banská Bystrica

Začiatok konania:05.10.2015
Účastníci konania:Bridgestone Europe NV/SA, Zaventem, Belgicko a
A.R.S. spol. s r.o., Banská Bystrica
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 10 ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:oblasť predaja nových pneumatík, oblasť výroba a predaja protektorov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
26.10.2015 2015/FH/3/1/040 I. Stupeň súhlas 30.10.2015 Súbor rtf2015/FH/3/1/040 (rtf, 538.87 kB)
Posledná aktualizácia:02.11.2015