Caisse des dépôts et consignations, Paríž, Francúzsko

Začiatok konania:15.11.2019
Účastníci konania:Caisse des dépôts et consignations, Paríž, Francúzsko
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods.1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej sú´taže
Sektor / relevantný trh:H.53.2 Ostatné poštové služby a služby

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
04.12.2019 2019/KOH/SKO/3/38 I. Stupeň súhlas 05.12.2019 Súbor pdf2019/KOH/SKO/3/38 (pdf, 345.37 kB)
Posledná aktualizácia:10.12.2019