Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

DM - 11/2022

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Názov:
Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: