Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

DM - 2/2023

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Úrad vlády SR
Názov:
Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja - vouchery
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: