Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

DM - 26/2021

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov:
Schéma na podporu doučujúcich pre základné a stredné školy (schéma pomoci de minimis)
Nariadenie EK:
nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: