Preskočiť na hlavný obsah

Dokumenty EK k plánom obnovy a odolnosti

Aktualizované:
Obsah

Praktické usmernenie EK pre členské štáty na rýchlejšiu prípravu oznámení o štátnej pomoci v rámci národných plánov podpory obnovy a odolnosti – anglická verzia

Usmerňujúce vzory EK k štátnej pomoci a národným plánom podpory obnovy a odolnosti

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME

energetická a vodíková infraštruktúra – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.19 MB)

energia z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.48 MB)

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME A RENOVUJME

infraštruktúra na generáciu a distribúciu diaľkového vykurovania/chladenia – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.04 MB)

Hlavná iniciatíva - RENOVUJME

energetická hospodárnosť budov – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.19 MB)

Hlavná iniciatíva - DOBÍJAJME A DOTANKUJME

elektrické nabíjacie stanice a vodíkové stanice pre cestné vozidlá – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.14 MB)

nákup cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.16 MB)

iné druhy nízkoemisnej dopravy – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.11 MB)

Hlavná iniciatíva - PRIPOJME SA

zavádzanie a využívanie pevných a mobilných sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane sietí 5G a optických sietí – anglická verzia (PDF, 953 kB)

Hlavná iniciatíva - MODERNIZUJME

digitalizácia verejnej správy vrátane zdravotnej starostlivosti – anglická verzia (PDF, 375 kB)

Hlavná iniciatíva - ROZŠIRUJME SA

inovačné procesory a polovodičové technológie aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.12 MB)

digitalizácia spravodajských médií – anglická verzia (PDF, 372 kB)

rozšírenie možností cloudu – aktualizované znenie k 4.4.2023, anglická verzia (PDF, 1.19 MB)

Hlavná iniciatíva - REKVALIFIKUJME A ZLEPŠUJME ZRUČNOSTI

modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy vrátane digitálnych zručností a príslušnej pripojiteľnosti anglická verzia (PDF, 399 kB)

Bližšie informácie o Pláne obnovy a odolnosti nájdete na webovom sídle Európskej komisie https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/rrf-guiding-templates_en