Preskočiť na hlavný obsah

Dokumenty EK k plánom obnovy a odolnosti

Aktualizované:
Obsah

Praktické usmernenie EK pre členské štáty na rýchlejšiu prípravu oznámení o štátnej pomoci v rámci národných plánov podpory obnovy a odolnosti – anglická verzia

Usmerňujúce vzory EK k štátnej pomoci a národným plánom podpory obnovy a odolnosti

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME

energetická a vodíková infraštruktúra – anglická verzia

energia z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME A RENOVUJME

infraštruktúra na generáciu a distribúciu diaľkového vykurovania/chladenia – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - RENOVUJME

energetická hospodárnosť budov – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - DOBÍJAJME A DOTANKUJME

elektrické nabíjacie stanice a vodíkové stanice pre cestné vozidlá – anglická verzia

nákup cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami – anglická verzia

iné druhy nízkoemisnej dopravy – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - PRIPOJME SA

zavádzanie a využívanie pevných a mobilných sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane sietí 5G a optických sietí – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - MODERNIZUJME

digitalizácia verejnej správy vrátane zdravotnej starostlivosti – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - ROZŠIRUJME SA

inovačné procesory a polovodičové technológie – anglická verzia

digitalizácia spravodajských médií – anglická verzia

rozšírenie možností cloudu – anglická verzia

Hlavná iniciatíva - REKVALIFIKUJME A ZLEPŠUJME ZRUČNOSTI

modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy vrátane digitálnych zručností a príslušnej pripojiteľnosti – anglická verzia