Preskočiť na hlavný obsah

Doručenie podania podateľni

Aktualizované:
Obsah

Kontaktné údaje

Tel: 02/22 12 21 53
E-mail: podatelna@antimon.gov.sk

Stránkové dni a hodiny

Štandardné stránkové dni a hodiny podateľne úradu sú v pracovných dňoch nasledujúce:
v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Vaše podania môžete doručiť do podateľne úradu osobne, eletronicky alebo poštou.

  • Osobné podania je možné doručiť do podateľne úradu počas uvedených stránkových hodín.
     
  • Pri zasielaní podaní úradu môžete uprednostniť ich elektronickú formu prostredníctvom
  • Podanie je možné zaslať úradu na poštovú adresu:

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24
826 03  Bratislava 


Podateľňa bude zatvorená dňa 23. 12. 2021.