Preskočiť na hlavný obsah

Najžiadanejšie informácie

Aktualizované:
Obsah

Na uľahčenie získania odpovedí na Vaše otázky alebo upresnenie nejasností ohľadom práce Protimonopolného úradu SR, jeho výsledkoch či ďalších dôležitých skutočností Vám uvádzame nasledujúci prehľad možností získania odpovedí. Zostavili sme ich podľa charakteru častejších otázok od verejnosti. Veríme, že nami poskytnuté odpovede prispejú k vyššej informovanosti verejnosti o problematike ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci na Slovensku aj v zahraničí, ako aj k vytváraniu a udržiavaniu pozitívnych a obojstranne prospešných vzťahov.