Dr.Med. Hans Jakob Limbach, Nemecko,; Radoslav Bardún, SR, MUDr. Juraj Hanzen, SR a; HPL spol. s.r.o., Bratislava, SR;

Začiatok konania:30.12.2011
Účastníci konania:Dr.Med. Hans Jakob Limbach, Nemecko,
Radoslav Bardún, SR, MUDr. Juraj Hanzen, SR a
HPL spol. s.r.o., Bratislava, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:zdravotníctvo

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/FH/3/1/048 Súbor rtf2012/FH/3/1/048 (rtf, 3.21 MB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013