Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EK publikovala výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako jeden zo sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie v SR informuje, že Európska komisia dňa 3. 9. 2020 zverejnila 31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2019 (ďalej len „výročná správa“).
 
Výročná správa sa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi nachádza na webovej stránke Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.
 
Viac informácií o výročnej správe môžete nájsť aj v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 3. 9. 2020 dostupnej na https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en.
 
Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF na svojej webovej stránke https://www.olaf.vlada.gov.sk/boj-proti-podvodom-31-vyrocna-sprava-o-ochrane-financnych-zaujmov-eu/.